Polering med maskin er mer intensiv og tar lengre tid enn manuell polering. Maskinpolering brukes normalt på alle mørke biler og også på lyse biler når man er spesielt opptatt av resultatet.

På mørke biler vises små riper mye bedre. Maskinpoleringen polerer bort de fleste små ripene og resultatet blir rett og slett mye bedre. Maskinpolering varer også lengre enn vanlig polering.